Информационни листове за безопасност

Информационните листове за безопасност могат да бъдат изключително полезен източник на информация, който да Ви помогне да останете бдителни по отношение на потенциалните опасности на нашите продукти.

Регламентите за безопасност обикновено се управляват преди всичко от местното законодателство. Подготвихме широк набор от информационни листове за безопасност.

Нашите листове за безопасност:

Ацетилен
Air, compressed
Аргон
Аргон / течна фаза /
BIOGON N_Nitrogen, compressed
Biogon О-Oxygen, compressed
BIOGON®C_CO2
Въглероден диоксид/ течна фаза /
Въглероден диоксид – „сух лед“
CH4 10%_ Ar 90%
Въглероден диоксид
Коргон 18
Коргон S4
Коргон S8
Коргон 5S4
Динитрогенов оксид /“Райски газ“
Freon™ MO29 (R422D)
Freon™ MO59 (R417A)
Варигон H2 - 1%, O2 - 20% in N2
Варигон H2 1%. O2 20% in N2
Хелий
Хелий / течна фаза /
Hydrogen chloride, anhydrous
Hydrogen chloride
Водород
LASERMIX
MSDS LukOil Cal.gaz
Азот
Азот / течна фаза /
O20.5%, N2 1% inH2
OC 
OC20
OC30
OC50
Кислород
Кислород / течна фаза /
Хладилни агент R 407C
Хладилни агент R32
Хладилни агент R134A
Хладилни агент R404A
Хладилни агент R-407F
Хладилни агент R410A
Хладилни агент R-417A
Хладилни агент R-422A
Хладилни агентR424A
Хладилни агентR-449A
Хладилни агентR452A
Хладилни агент R744
Хладилни агент R1234
SF6. Pure
Sintetic aer

Имате въпрос относно безопасността?