Здраве & Безопасност

Когато става въпрос за здравето и безопасността, нашата цел е винаги да служим за пример

В Линде непрекъснато се стремим да подобряваме качеството и безопасността на нашите продукти и услуги. Ние сме еднакво ангажирани със здравето и безопасността на труда на нашите служители и опазването на околната среда като цяло. Нашата глобална интегрирана система за управление ни помага да постигнем тези цели, като вграждаме  в ежедневните си операции здравето и безопасността.

Нашата проактивна SHEQ (безопасност, здраве, околна среда, качество) култура също ви помага да спазвате своите законови и безопасни задължения. Конкретната помощ включва практически насоки, законодателни актуализации, информационни листове за безопасност, одити за безопасност и специални обучителни пакети.

Всички тези дейности попадат под по-широкия чадър на нашата политика за Корпоративна Отговорност (КО/CR), посветена на обединяването на целите на клиентите и устойчивото развитие. 

Информация за заинтересованата общественост, съгласно изискванията на чл. 116д, ал. 1 от ЗООС на фирма „Линде газ България“ ЕООД, Стара Загора