Oil refineries and storage tanks in the plant under the background of blue sky white clouds. Photo used in the refinery campaign. (original version: ID 110454)

Нефт и Газ

Доверен глобален партньор за Нефтената и Газова промишленост


Тук в Линде, опитен екип от специалисти от Н & Г, подкрепя индустрията от десетилетия, като се надграждаме върху този опит, за да донесем на пазара непрекъснат поток от иновации. Независимо дали търсите надеждността на тестваните решения или сте в крак с екипа ни за научноизследователска и развойна дейност, Линде има решение за Вас. Като лидери в решения за доставка на въглероден двуокис (CO2) и азот (N2) за Н & Г, ние можем да ви подкрепим с енергизираните Huff и Puff решения, раздробяващите приложения, подобреното оползотворяване на петрола (EOR) и много други.

Имате въпрос към нашите експерти?