Въглероден диоксид (CO2)

Ние доставяме въглероден диоксид и течен въглероден диоксид, както и в твърда форма (сух лед), за да отговарим на вашите различни нужди за газови приложения.

Linde’s OCAP joint venture in the Netherlands. Greenhouses require a lot of CO₂. Linde ensures a steady supply. Carbon dioxide from a refinery near Rotterdam is transported to Dutch greenhouses via a dense network of pipes. The CO₂ is used to increase plant yields.

CO2 - режими на снабдяване:

- Цилиндри
     CO2 от Линде може да се доставя в газови бутилки и бутилки с различни размери, които да отговарят на вашите нужди:
     обем на цилиндъра: 8; 10; 25; 30 kg;
     бюндели: 12 взаимосвързани 40-литрови бутилки; 16 взаимосвързани 40-литрови бутилки

- Течно CO2
Течният въглероден диоксид се доставя на нашите клиенти в течна форма, на място, специализирано за съхранение, за използване в различни приложения за клиента. Въглеродният диоксид се съхранява като течност в специализирани съдове, които могат да доставят в продължение на няколко дни и да се използват спрямо нуждите като течност или газ.

- Сух лед (твърд CO2)

CO2 - общи приложения

 • Хранително-вкусовата промишленост
  Охлаждане и замразяване на храни, карбонизиране и дозиране на напитки, за извличане на храни, Опаковане за модифицирана атмосфера
 • Заваряване
  MIG заваряване на мека стомана, заваряване на въглерод и легирана стомана, защитен газ в плазмено рязане

 • Пречистване на водата
  Пречистване на питейната вода и контрол на рН на отпадъчни води
 • Химическа индустрия
  Като заместител на CFC при производството на пенопласти
 • Увеличаване на производството в оранжерии и контрол на вредителите

Имате въпрос? Готови сте да поръчате?