Аргон

Aргонът от Линде се доставя в няколко различни опаковки и търговска чистота и отговаря на вашите изисквания.

The image shows gas cylinders filled with argon. This is a further version (with cloudy sky) of the original image ID 59594.

Степен на чистота на аргон:

    - Argon 4.6. (чистота : ≥ 99,998%)
    - Argon 5.0. (чистота : ≥ 99,998%)

Опции за доставка с аргон
    - Цилиндри с аргон и бюндели – предлагаме аргон в различни размери на цилиндъра:
         Обем на цилиндъра: 8l; 10l; 40l; 50l;
         Бюндели: 12 взаимосвързани 50 л аргонови цилиндри;
    - Течен аргон - За клиенти с голяма консумация за аргон, течният криогенен съд за съхранение, инсталиран на място, предлага най-ефективното и удобно решение.

Аргон - общи приложения

  • MIG и TIG процеси на заваряване
  • Плазмено рязане
  • Заваряване и рязане на черни и цветни материали
MIG welding. 
Part of the SME shooting 2017: new look and feel and tone of voice for SME

Имате въпрос? Готови сте да поръчате?