Азот

Азотът, доставен от Линде, се предлага в гама цилиндрични размери, изисквания за чистота и решения на място, за да посрещне вашите нужди от азотен газ.

Linde Bulk truck nitrogen with promotional label showing application of gas for welding. Linde truckdriver gives hand-shake to customer.

Азот - чистота:

- Азот 5.0 (чистота ≥ 99,999%)
- Азот 6.0 (чистота ≥ 99.9999%)
- Азот от хранителен клас - ТRESARIS  N (чистота ≥ 99,999%)

Азот - режими на доставка

Каквито и да са изискванията на азотния газ, ние имаме решение за вас. Ние доставяме азот в:

-   Цилиндри: Сгъстеният азот се доставя в различни цилиндрични размери: Азотен цилиндър 8, 10, 14, 20, 40  L: съдържание 1, 1.5, 2,  2.8, 5.9 m3 при налягане 150 bar и 10 и 50 L и съдържание 1.9, 9.6 m3 при налягане 200bar.
-   Течен азот се предлага в дюари в различни размери.
-   Доставка в течно състояние: Течният азот се доставя чрез криогенни цистерни, в място за съхранение, за използване при приложения с голям обем. Той се съхранява като криогенна течност във вакуумно-изолиран съд, който може да осигури няколко дни доставка и да се използва при поискване като течност или газ.

Азот - общи приложения

 • Защитаване, инертност и прочистване
  Използва се за поддържане на суха инертна атмосфера над химикали по време на съхранение, реакция или преработка.
 • Хранително-вкусовата промишленост
  Използва се за замразяване на храна и охлаждане, опаковка с модифицирана атмосфера (MAPax), съхранение на храни (контролирана атмосфера) и инертност на храна.

 • Метали
  Използва се в приложенията за желязо и стоманодобивна промишленост
 • Лазери
  Използва се като помощен газ за лазерно рязане на неръждаема стомана, алуминий и неметални материали
 • Съхранение на проби
  Използва се за безопасно съхранение на медицински или изследователски проби, като кръв, плазма и сперма

Имате въпрос? Готови сте да поръчате?