Water treatment key visual with lens flare effect in layers.

Познания за чиста вода

Газове и технологии за пречистване на водата

С над 30-годишен опит в областта на пречистването на води и пречистването на отпадъчни води, ние работим заедно с операторите по целия свят, за да преодолеем критичните предизвикателства като контрола на рН, постоянното и сезонното увеличение на капацитета, контрола на миризмите и управлението на микро замърсителите.

Имате въпрос към нашите експерти?