Compostition of different food elements like shrimps, salmon, broccoli, potatoes, chicken. Fresh and frozen status. Showing the process from fresh to frozen to fresh.

Храни & Напитки

Предоставяне на индустриални газове за хранителни продукти заедно с иновативни технологии за приложение, за да отговорим на нарастващите изисквания на потребителите за качество и свежест на храните