Индустрии

Нашите газове играят определяща роля в почти всеки отрасъл на промишлеността. Те се използват за подобряване на конкурентоспособността, намаляване на разходите за процеси и повишаване на качеството и производителността. Всъщност много често срещани продукти, от безалкохолни напитки до части от автомобилни двигатели, няма да бъдат възможни без индустриални газове. Още по-важно е, че нашите иновативни газови смеси и приложни технологии проправят пътя към по-устойчив, екологичен начин на живот и бизнес практики.