Охлаждане на реактор със CUMULUS® FTC

Надеждно, криогенно охлаждане до -100 ° C без риск от замръзване

Особено при реактори с бъркалки, многоетапната синтеза често се извършва при различни температурни нива. В сектора на фината и специална химия, условията на нискотемпературни процеси до и под -100 ° C не са необичайни. За генерирането на много ниски температури (под -40 ° C), криогенният азот често е изборът на охлаждаща среда. Това се дължи не само на високата охлаждаща мощност на тази течност, но и на факта, че тя предлага по-ниски инвестиционни разходи от конвенционалните охлаждащи апарати.
CUMULUS® контрол на температурата на течността (FTC).
Надеждно и прецизно криогенно охлаждане до -100 ° C

Ключови ползи
Подобрено качество на продукта
•    CUMULUS FTC дава възможност за постигане на условия на изключително ниска температура от -100 ° C (-148 ° F) с безпрецедентно ниво на точност от ± 1 ° C (1,8 ° F).
•    Високата степен на точност, ограничаване на страничните реакции, които генерират нежелани съединения или изомери.
•    Клиентите се възползват от оптимизираното качество на продуктите, селективността и добива.

Намалени производствени разходи

•    Повишената селективност води до увеличаване на добива на продукция, което означава намаляване на разходите за суровини.
•    Премахването на стъпката на разделяне значително ускорява времето за обработка.
•    Висока надеждност, поради нискък брак.
•    Газообразният азот (GAN) може да бъде използван повторно.
•    Малки усилия за поддръжка и превъзходна надеждност, тъй като единствената движеща се част е контролният вентил.

Гъвкавост

•    Една система, поддържаща вариациите на натоварването, потока и температурата в управлението на процеса.


Характеристика
•    Компактен дизайн: Системата има много малък въглероден отпечатък. Тя използва течен азот, набор от топлообменници и топлообменна течност, така че няма нужда от изграждане нови съоръжения.
•    Лесен за инсталиране и експлоатация: CUMULUS FTC може да бъде монтиран или добавен към съществуващото технологично оборудване. Това намалява прекъсванията на производството.
•    Бързо: Системата работи бързо.
•    Съответствие със стандартите: Устройствата отговарят на всички приложими разпоредби на ЕС и САЩ.

Нашето предложение
•    Системата CUMULUS ® FTC се предлага в няколко стандартни размера, покриващи изискванията за охлаждане, вариращи от лабораторни / пилотни операции до пълномащабно производство.
•    Налице е в кратък срок и има възможност за наемане за тестване и оценка на място.
•    Поддържаме всички стъпки в цикъла на управление на проекта, от планирането до инсталирането и стартирането. Ние също така предлагаме доставка на газ и следпродажбено обслужване. В допълнение, клиентите имат възможност да участват в тестови изпитания в нашия пилотен завод или да провеждат изпитания в техния собствен завод.

Имате въпрос към нашите експерти?