Aluminium melting with AIROX at SAG in Lend, Austria. See also the retouched and cleaned version: ID 106331

Алуминиеви решения от Линде

Ние предлагаме следните технологии за алуминиево топене и леене:

Технологии за изгаряне на кислородно гориво при ниски температури (LTOF)

Тази водеща технология работи по следния начин: При нискотемпературна технология на изгаряне на кислородното гориво, пламъкът на горелката се разрежда чрез рециркулация на пещните газове, като понижава температурата на пламъка.

Акценти:
• По-хомогенно нагряване на пещта
• По-висока производителност и икономия на енергия
• По-малко шупли и ултра ниски емисии на NOx


WASTOX® процес на горене

Нашият усъвършенстван процес на горене WASTOX® изгаря нежеланите горива директно в топилната пещ.

Акценти
• Позволява по-високо органично съдържание в изходната суровина
• Строг процес и контрол на емисиите
• По-ниска консумация на енергия
• Подходящ за всяка пещ


AIROX® горивни технологии

С технологиите ни за горене AIROX® операторите на пещта могат лесно да превключват между кислород или обогатените с кислород газове по време на процеса на топене и  по време на фазата на задържане на въздух.

Акценти
• Гъвкавост с лесен преход от фазата на топене към задържане
• По-голяма способност за топене
• По-ниска консумация на енергия
• По-ниски нива на емисиите


Технология за продухване на стопилка

Технологиите ни за пречистване използват азот или азотни смеси, за да създадат движение на банята и да позволят отстраняването на водорода при топене на алуминий

Акценти
• Подобрено пренасяне на топлина в металната вана
• Температурна хомогенизация
• Подобряване на качеството чрез отстраняване на водорода


OXYGON® 400

OXYGON® 400 е система за предварително нагряване на котли, която използва изгаряне на кислородното гориво без пламък, за да загрява съдове и кофи, които се използват за пренос на горещ, течен метал между операциите по топене и леене.

Акценти
• По-малко време за загряване и по-голям капацитет
• Подобрена икономия на гориво и намалени емисии
• Удължен живот на огнеупорната облицовка на кораба

Имате въпрос към нашите експерти?